Yüzme Faydaları

Yüzme faydaları

KAS-İSKELET VE BÜYÜME SİSTEMİNE FAYDALARI

Suyun içinde çalışma büyümeyi geliştirir. Yüzmenin boy uzamasına faydası büyüktür çünkü, suyun içinde yatay pozisyonda iken vertebralara binen ağırlık azalır, böylece boy uzaması daha kolay olur.

Yüzme yapanlarda eklem ve bağlardaki zedelenme diğer sporlara göre çok azdır. Bel gölgesine ağrlık binmediğinden ve eklemlere yük binmediğinden bu bölgelerdeki rahatsızlıklar için yüzme tavsiye edilmektedir.

Kas ve iskelet sistemi geniş omuz kaslı kol ve bacaklar ile üçgen üst vücutla kendini gösterir.

Hamilelikte yüzme egzersizi erken doğum ve ölü doğum oranlarını düşürmektedir.

Şeker hastalıklarının düzenli seyretmesinde yüzme önemli bir faktördür.

Fiziksel problemlerde yüzme yapılabilecek en rahat spordur.

Düzenli egzersiz kilo vermekte yardımcıdır.

Yüzme kas gücü ve eklem sağlığı korumaya yardımcı olur ve osteoartrit ve dejeneratif kemik bozukluğu gibi kemik hastalıkları muzdarip riskini azaltır esneklik oluşturur.
Yüzme tarafından sağlanan Ritmik, düşük etkili fiziksel aktivite uyarılır ve bol eklem hareketi içinde yer bağ ve sıvı tutar.

SOLUNUM SİSTEMİNE FAYDALARI

Temel görevi, kana oksijen vermek ve kandaki karbondioksiti almak olan solunum sistemi, ağızdan ve burun dan başlayarak akciğerde sonlanır. Ağızdan ve burundan alınan hava “trakea” adı verilen ve havanın iletilmesini sağlayan boru yoluyla akciğerlere gelir. Akciğerlere gelen ve akciğerlerin yapısında bulunan “alvoel”lere (hava kesecikleri) yerleşe havada % 14-15 oksijen ve % 4.9-6.9 oranında karbondioksit vardır.
Çevresi kılcal damarlarla sıkı bir şekilde çevrilmiş ola alveollerle kılcal damarlar arasında gaz alış verişi olur. Gaz değişimi diffüzyonla meydana gelir. Örneğin, vennler (toplara mar) içinde akciğerlere gelen karbondioksitten zengin kan, akciğer yapısındaki alveol keselerine geçerken burada bulunaı oksijen de kana geçer. Eritrosit içinde dokulara gelen oksijen il bağlanmış hemoglobin molekülü, oksijenini aktif dokulara verir. Bu alışveriş ise aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.
Antrenmanlar sırasında organizmanın oksijen gereksinimi ortar. Bu artışa paralel olarak, bu gereksinimi karşılayacak dolaşım ve solunum sistemlerinin de bu duruma fizyolojik bir uyum göstermesi gerekir. Dokuların oksijene olan gereksinimi arttıkça, solunum sisteminin organizmaya soktuğu oksijen miktarı ve bu oksijeni dokulara taşıyacak olan dolaşım sisteminin faaliyeti artar. Dinlenme durumunda bir kişi dakikada 12-16 kez soluk alırken, atrenmanlar sırasında solunum frekansı 40-50’y kadar çıkabilir.
Kişinin bir dakikada aldığı hava miktarı ise o kişinin dakika başına solunum volümünü (hacmini meydana getirir. Dakika Başına Solunum Volümü= (Bir Solukta Alınan Hava Miktarı) x (Bir Dakikadaki Solunum Sayısı) Dinlenme durumundaki bir kişinin dakika başına solunum volümü 5-8 litre/dk. civarındadır. Bu miktar, yük altında 120 It./dk.’ya, bazı durumlarda da 140 It./dk.’ya kadar yükselebilir. Fiziksel çalışmalarda bir taraftan solunum volümü, diğer taraftan da solunum frekansının artırılmas ile solu-num-dakika volümü artırılmış olur.

KALP ve DOLAŞIM SİSTEMİNE FAYDALARI

Yüzmenin kalp ve dolaşım sistemi üstündeki tesirleri… yüzme, kalp ve dolaşım sistemi antrenmanlar ile kalbin dakika volümünü arttırmak olasıdır. bu artışın gerçekleşmesi maksimal ve submaksimal yapılan yüklenmelerle olasıdır. yapılan araştırmalar kalbin dakika volümünü arttıran en iyi yolun submaksimal (%70 ve altı) yüklenmeler olduğunu ortaya koymuştur. kalbin dakika volümünün artması, dokuların oksijen gereksiniminin karşılanması bakımından çok mühimdir. Bu yüzden orta ve uzun mesafe yüzücülerin bu özelliğini geliştirmeleri mühimdir.
Bilindiği gibi, kalbin dakika volümünün artması, ilk olarak atım volümünün (her atımda pompalanan kan miktarı) ve de kalp atım sayısının artırılması ile olanaklıdır. Su içerisindeki yatay pozisyon, kalbin atım volümünün ayakta duruşa oranla daha iyi olmasını temin eder. Çünkü, bu pozisyonda, kalbin kan ile doluşu daha iyi olur. Su içerisinde, suyun kaldırma kuvveti yerçekimine karşı koyar. Bu konumda kalp, kanı yer çekimine karşı atmak zorunluluğunda kalmaz. Bundan başka, suyun kaldırma kuvvetinin yer çekimini karşılanması ve suyun alt ekstremitelere uyguladığı hidrostatik baskı, havada dik taktir de iken rastlanan “kanın alt ekstremitelerde toplanma eğilimini” elemine eder. Diğer taraftan, su içerisinde kalp, ısı düzenlemesine yardım amacıyla deriye fazla kan göndermek zorunda kalmaz. Bu kan çalışan kaslara aktarılır.
Özetlersek, yüzücülerdeki dolaşım diğer spor dallarındaki sporculara oranla değişiklikler gösterir. Bu durum, su içerisindeki vücudun yatay pozisyonda olmasına bağlıdır. Bu pozisyonda kalp kan ile tamamen dolar ve netice olarak kalbin tek bir kasılışında daha fazla kan vücuda pompalanır. – tertipli antrenmanların kalp üstüne yaptığı pozitif tesirler şunlardır.
1. antrenman ile kalp odacıklarının hacmi büyür. Kalp odacıklarının büyümesi ile kalbin içerisine aldığı kan miktarı artarken, dakika volümü çoğalır. İyi antrene edilmiş sporcularda kalbin yük altında bir dakika içerisinde pompalandığı kan miktarı 35-40 litreye kadar çıkabilmektedir.
2. antrenman sonucunda, kalp kaslarında “hipertrofi” denilen gelişme, kalınlaşma, kuvvetlenme meydana gelir. Bu gelişmelerle kalbin pompalandığı kan daha kuvvetli bir biçimde organizmaya dağılır.

SİNİR SİSTEMİNE ve PİSKOLOJİK FAYDALARI

Yüzme tüm vücudumuzu hareket ettirebildiğimiz bir spor olduğu için sinir sistemine etki yapan en önemli spor dallarından biridir .Suyla ilgili tüm çalışmalarda ,sinir sitemimizdeki etkiler duyu organlarımızın devreye girmesiyle gerçekleşmektedir.
Su içersinde yaptığınız her çalışmada suyla ilgili ayrı bir rehavet ve canlılık hissetmeniz ;Sinir sisteminizi rahatladığını gösterir .Yıkanırken olan rahatlama duygusu veya yüzerken egzersiz sonrası canlılığımızı Sinir sistemimizin dinlenmesi sonucu ortaya çıkan unsurlardır .

Özellikle küçük yüzücüler konsantrasyon ve adaptasyon ile aktif ve başarılı bireyler haline daha çabuk gelirler.Büyüklerde ise egzersizin verdiği olumlu gelişmeler söz konusudur. Suya girişle birlikte psikolojik ve sinirsel rahatlama yaşanır. Sağlıklı ve rahatlatıcıdır.

Yüzme ortamının iyi olması , eğitmeninizin kalitesi ve ortamdaki mutluluğunuz da diğer faktörler olarak Sinir sisteminizin dinlenmesine yardımcı unsurlardır.Yüzme sonrası görülen rahatlamalarda insanlarda aşağıda sıraladığımız davranışların geliştiği bilinmektedir;
Kişinin kendine güveni artar ,
Korkusu yok olur ,
Yapacağı bir işe adaptasyonu daha kolaydır ve dikkati zor dağılır ,
Zor bir spor olan yüzme branşı , kişileri daha disipline eder , daha programlıdırlar ,
Yüzme sporunu yapan kişiler normal yaşantılarında daha aktiftirler ve başarılıdırlar ,
Toplumda İyi ve güvenilir bireylerdir.