Paletli Yüzme

Paletli yüzme nedir

 

Dünya spor tarihinde paletli yüzme spor olarak 60’ lı yıllarda çift palet ile normal yüzme tekniği olarak ortaya çıkmış, daha sonra mono palet ( tek palet) icat edilmiş ve yunus balığın hareketine (dolfin) benzer bir stil kullanılmaya başlanmıştır. Yalnız şunu vurgulamak gerekiyor – mono palet bir yüzme aletidir, spor veya yüzme branşı değildir. Bu alet özel olarak fiberglastan imal edilmiş, geniş yüzeyli, tek parça bir palet ile yapılmaktadır. Günümüzde ise hem mono palet, hem de çift palet müsabakalarda farklı stiller olarak kullanılmaktadır. Bu stiller mono palette, su üstü, dip ve tüplü olarak 3 kategoriye ayrılırken; çift palette serbest yüzme şeklindedir.

Paletli yüzme sporunda hız, güç ve dayanıklılık en önemli unsurlardır. Bu unsurlar yüzme sporu ile arasındaki farkı oluşturur çünkü paletli yüzme, yüzmeye oranla çok daha hızlı bir spordur. Paletli yüzmede, bu üstün hızından dolayı, denizlerin en hızlı yüzücüsü olan yunuslara benzetilmektedir.

Ülkemizde paletli yüzme sporu seksenli yıllarda ortaya çıkmış, zayıf olmasına rağmen ilk ulusal müsabakalar yapılmıştır. Bu dönemlerde aralıklı olarak birkaç tane uluslar arası yarışa iştirak edilmiştir. 1995 – 2000 yılları arasında Paletli Yüzme sporu ivme kazanmaya başlamış, tanıtılmaya ve popülarite kazanmaya başlanmış, müsabakalara katılan takımlar çoğalmış. 1995 yılında müsabakalara 4–5 takım katılmaktayken, 2000 yılında bu sayı 20’ leri aşmıştır. 1998 yılından bu yana ulusal takımımız her yıl yapılan uluslar arası yarışların (3 müsabaka hariç) hepsine katılmıştır.